फॅक्टरी टूर

Factory building

कारखाना इमारत

injection-molding workshop 02

इंजेक्शन-मोल्डिंग कार्यशाळा

mold fitting and  assembly01

मूस फिटिंग आणि विधानसभा

mold workshop01

मूस कार्यशाळा

mold-EDM-machining

मूस-ईडीएम-मशीनिंग

R&D house

आर अँड डी हाऊस